TALENTANALYSE

Een talentanalyse kan onderdeel zijn van een coachingstraject en ook als een losstaande dienst worden uitgevoerd.

De talentanalyse is een doeltreffend onderzoek, dat middels on-line vragenlijsten (persoonlijkheids-, interessen- drijfveren- en vaardighedenanalyse) zicht geeft op jouw karaktereigenschappen, motieven, talenten en ontwikkelpunten.

Het doel van de talentanalyse is om naast inzicht te verschaffen in jouw persoonlijke kwaliteiten en valkuilen, tevens een indicatie te geven over de richting waarin jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling het meest zou matchen met de mogelijkheden die er praktisch zijn of die je kunt creëren als deze nog niet optimaal zijn.

Een talentanalyse is een uitstekend uitgangspunt om verder op voort te bouwen middels coaching, training of via andere wegen.   Al