Overige informatie

Hier vind je belangrijke en handige informatie over:

1. Informatie over afspraken met verzekeraars

2. Informatie voor zelfstandig ondernemers

3. Persoonsgebonden budget (PGB)

4. Kwaliteitsstatuut 

5. Privacyverklaring

6. Algemene voorwaarden

7. Klachtenregeling

1. Informatie over afspraken met verzekeraars

Daniella Balabanova is BIG geregistreerd, maar heeft geen contracten met verzekeraars. 

2. Informatie voor zelfstandig ondernemers

Zelfstandig ondernemers kunnen coaching vaak van de belasting aftrekken als studiekosten ten behoeve van een beroep. Ook de kosten voor psychologische dienstverlening/personal counseling kunnen aftrekbaar zijn als buitengewone kosten bij ziekte. Vraag je accountant of de belastingdienst om meer informatie of neem contact met mij op.

3. Persoonsgebonden Budget (PGB)

Als je persoonsgebonden budget ontvangt, kun je dit besteden aan zorg die je zelf kiest. Coaching valt hier ook onder.

4. Kwaliteitsstatuut

Aanbieders van geneeskundige ggz moeten een vanuit de Zorgverzekeringswet een kwaliteitsstatuut hebben. Het kwaliteitsstatuut vind je hier 

5. Privacyverklaring

Coaching en training is kwetsbaar. Daarom is jouw privacy is belangrijk voor mij. Wil je weten hoe ik met jouw gegevens omga? Lees dan de privacyverklaring

Om goed te kunnen begeleiden, is het nodig dat een (management)coach/GZ-psycholoog, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. In dit dossier zitten aantekeningen over de situatie en gegevens over de uitgevoerde sessies. 

Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Ik ga uiterst zorgvuldig om met persoonlijke en medische gegevens en ik ben de enige die toegang heeft tot dit dossier. Bovendien heb ik als coach/psycholoog een wettelijke geheimhoudingsplicht, het beroepsgeheim. 

Soms is het handig of nodig om gegevens uit het dossier te delen met anderen. Bijvoorbeeld om de opdrachtgever te informeren dat de begeleiding is afgerond, bij een verwijzing naar een andere begeleider of als er in afwezigheid van de coach/psycholoog iemand anders is die het contact tijdelijk overneemt. Ik doe dit nooit zonder jouw expliciete toestemming. 

Voor de financiële administratie gebruikt de coach/psycholoog of dienst administrateur een klein deel van de gegevens uit het dossier om een factuur op te stellen. Op een particuliere zorgnota staan je naam, adres en woonplaats, je geboortedatum, de datum van de begeleiding, een korte omschrijving van de begeleiding en de kosten. Er staan geen inhoudelijke gegevens uit de begeleiding bij. 

Als ik om een andere reden dan het maken van een factuur gebruik willen maken van je gegevens, dan vraag ik daarvoor altijd expliciet je toestemming. 

Ik bewaar gegevens in het dossier 7 jaar. Dit is volgens de wet verplicht. 

Gegevens die je achterlaat via de website deel ik nooit met anderen. Wel zet ik je naam en mailadres in mijn eigen mailbestand. Zo kan ik je een paar keer per jaar mailen met interessante informatie of een uitnodiging voor een masterclass. Krijg je deze mails liever niet? Laat het mij  dan weten.

6. Algemene voorwaarden

7. Klachtenregeling

Klachten- en Geschillenregeling
Ben je ontevreden over de zorg of begeleiding die je van mij hebt gekregen? Dan hoor ik dat heel graag. Zo kunnen we kijken of we er samen uit kunnen komen. 

Ben je via een opdrachtgever bij mij in begeleiding gekomen, dan gaat de klacht in eerste instantie via die opdrachtgever. Daarover heb ik, voor we aan het traject begonnen, afspraken gemaakt met hen. 

Kom je er op die manier niet uit? Dan mag je volgens de wet altijd een klacht indienen bij een onafhankelijk klachtenorgaan. In mijn geval is dat het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Hier vind je hun klachtenprocedure.

NIP