Aanbod

Team

Team coaching

Een team is een groep mensen met een gemeenschappelijk doel. Als een team goed werkt, versterken de teamleden elkaar en kunnen ze boven zichzelf uitstijgen. Dit is van grote meerwaarde voor hun organisatie! 

Loopt het niet goed in een team, dan zie je het omgekeerde. Alle teamleden worden een gedempte versie van zichzelf en het resultaat lijdt eronder.

Als dat gebeurt- en eigenlijk vóórdat dit gebeurt – is het tijd om het tij te keren. Daarbij kan teamcoaching helpen. Samen gaan we op zoek naar wat er aan de hand is binnen het team.
– Waar beïnvloeden de teamleden elkaar negatief en 
waar maken ze elkaar juist sterker?

– Welke persoonlijke normen en waarden spelen een  rol en hoe verhouden die zich tot de organisatiewaarden?

– Welke patronen, denkwijzen, overtuigingen en gedrag zijn er ontstaan en hoe zijn deze opbouwend aan te passen?

Door de teamleden te helpen hun eigen kracht te leren (her)ontdekken, krijgen ze de tools om elkaar positief te versterken. Wij proberen de samenhang in het team te herstellen, te stimuleren en te bestendigen.

Een teamcoachingstraject is maatwerk. Heb je vragen over teamcoaching of wil je overleggen over specifieke vragen rond jouw team en meer weten over de mogelijkheden voor een teamcoachingstraject?

Neem dan vooral contact met ons op!

Projectteam begeleiding

Een projectteam is een bijzonder team. De leden komen oorspronkelijk niet uit hetzelfde team, maar werken voor een project tijdelijk samen. Die nieuwe, tijdelijke samenstelling kan soms, meer nog dan in reguliere teams, leiden tot wrijving.

Je kunt kiezen voor begeleiding op verschillende vlakken, bijvoorbeeld bij het opzetten van het projectteam of als begeleiding in uitdagende tijden. Op welke manier we dat doen, stemmen we samen af. Geen projectteam is immers hetzelfde en wat er nodig is, verschilt dus ook.

Je kunt kiezen voor coaching aan de projectleider en ook begeleiding aan teamleden of zelfs aan het hele team. Ik help in de zoektocht naar een beter evenwicht tussen afzonderlijke (individuele) en gemeenschappelijke belangen op de korte, middellange en lange termijn.

Ben je nieuwsgierig geworden of projectteambegeleiding iets voor jullie is of heb je vragen?

Neem dan vooral contact met ons op!

Training

Training is letterlijk het opdoen van kennis en vaardigheden middels gerichte kennisoverdracht, praktische oefeningen en als gevolg daarvan het opdoen van inzichten over bepaalde onderwerpen.

Ik ga graag aan slag om voor jou trainingen te ontwikkelen en te implementeren die de ontwikkeling van de mensen en de organisatie als geheel beogen.
Zoek jij professionele begeleiding bij de volgende thema’s:

– persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit

– (persoonlijk) leiderschap

– ontwikkelings- & veranderingsprocessen

– bewustwording, waarden en normen

– communicatieve en contactuele vaardigheden, 

   waaronder (zelf)expressie en creativiteit

– missie en visie formulering

– loopbaanplanning

 

Neem dan CONTACT op.

Individueel

Organisatie