Aanbod

Organisatie

Ontwikkeling en verandering

 

De enige constante is verandering. Iedereen en alles is altijd in ontwikkeling en verandert daardoor. Gaat dit op een organische manier, dan merk je daar niets van. Maar gaat het heel plotseling of is het een grote verandering, dan kun je te maken krijgen met spanning, weerstand en misverstanden. 

 

Daarom is het belangrijk om voordat je een grote organisatieverandering in gang zet, goed te kijken naar wat er allemaal mee kan spelen binnen de organisatie en de mensen die er werken.

 

Bij vragen rondom (organisatie)verandering kan ik van waarde voor je zijn rondom de volgende vraagstukken:

 

 

 

– medewerkerstevredenheid

– motivatie en prestaties

– verzuim en re-integratie

– communicatieve vaardigheden

– talentmanagement

– conflicthantering

– managementvaardigheden

– leiderschapsontwikkeling

– teamsamenstelling

– opzetten van in-company professionaliserings-trajecten

– coach de coach/mentor trajecten


Van (team)coaching tot training en van advies op maat tot professionaliseringstraject: ik ben er voor jou!

 

Neem dan vooral contact met ons op!

Leiderschap

Mijn focus ligt vooral op de begeleiding van leidinggevenden en professionals. Door mijn jarenlange ervaring met deze groep, heb ik een duidelijke visie op leiderschap gekregen. 

Effectief leiderschap bestaat uit vijf onderdelen:

– jouw persoonlijkheid als leider

– jouw waarden en normen

– hoeveel zelfinzicht je hebt als leider

– hoeveel inzicht je hebt in de dynamiek van de  omgeving

– jouw sociale en communicatieve vaardigheden.

 

Ik geloof dat hoe effectief je bent in je leiderschap voor een groot deel afhangt van hoe bereid je bent aan je eigen ontwikkeling te werken en hoe bereid je bent om anderen te begeleiden in hun groei en ontplooiing.

Door mijn verhelderende, soms confronterende, en altijd inspirerende en opbouwende aanpak, kan ik een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van leiderschap binnen jouw organisatie. Dat doe ik door:


– individuele (management)coaching

– workshops & masterclasses (afgestemd op hoe ervaren de leidinggevende(n) is/zijn)

– management development programma

– professionele intervisie

– trainingen op maat


Meer weten of een keertje sparren over de situatie binnen jouw organisatie?
Neem contact met ons op!

Intervisie

Intervisie is collegiale uitwisseling van visie en ervaring op werk gerelateerde vraagstukken onder professionele begeleiding. Intervisie geeft jou de kans om te reflecteren op de eigen denkwijze, communicatie en handelen ten opzichte van die van jouw collega’s.

Het is een eenvoudige en redelijk gestructureerde manier van intercollegiale professionalisering die erop gericht is om moeilijke casussen, ingewikkelde zaken of nieuwe ontwikkelingen in een kleine groep (4 tot 8 personen) te bespreken.

Doelen van intervisie zijn onder meer:

– professionalisering
– vergroten van kennis en vaardigheden in een bepaalde functie/rol (“bij elkaar in de keuken kijken”)
– zelfvertrouwen versterken
– hulp bij het systematisch en gedisciplineerd aanpakken van emotiegevoelige vraagstukken
– betere onderlinge coördinatie van en overeenstemming tussen diverse betrokken disciplines/functies.

De intervisiebijeenkomsten duren tweeënhalf tot drie uur en vinden een keer in de vier tot zes weken plaats.

Voor meer informatie of het bespreken van specifieke vragen of mogelijkheden kunt u hier contact opnemen.

Coach de Coach / Mentor

Dit is een compleet programma dat ingezet kan worden in organisaties die hun eigen ontwikkelvermogen van binnenuit willen versterken.

Het programma voorziet in de selectie, training en begeleiding van interne coaches of mentoren. Daarnaast voorziet het programma in begeleiding ten behoeve van de match tussen de potentiële coachees en de interne coaches.

Ten behoeve van de selectie worden in samenwerking met de opdrachtgever criteria opgesteld waar de coaches of mentoren aan dienen te voldoen. De selectie is essentieel voor de kwaliteit van de coaches/mentoren. Het gaat erom dat de juiste mensen hun plek vinden in de pool en de gelegenheid krijgen om de nodige vaardigheden op te doen tijdens de trainingsperiode.

Zo kunnen zij op een professionele wijze hun kennis en kunde doorgeven aan gemotiveerde collegae. Een secundaire winst van deze aanpak is de borging van kennis binnen de organisatie.

 

In de aanpak volg ik de overtuiging dat alles wat binnen een organisatie zelf ontstaat, veel duurzamer vruchten afwerpt!
Daarom werk ik in dit programma bij voorkeur in samenwerking met interne collegae/partners van de organisatie.

 

hier contact opnemen.