DE ONTWIKKELING VAN DE VRIJE VOGEL

Ons logo en de visie daarachter

Het logo van Balabanova B.V. staat symbool voor de ontwikkeling van de ‘vrije vogel’. Ontwikkeling is een complexe aangelegenheid, die alles behalve rechtlijnig verloopt. De spiraal geeft de complexiteit weer van de ontwikkeling van zowel individuen als van organisaties. Ontwikkeling is tevens een dynamisch proces. Hoewel wij geneigd zijn om in termen van “richting” van een ontwikkeling te praten, groeien de verschillende onderdelen van de persoonlijkheid of de organisatie vooral door hun onderlinge wisselwerking (de ontwikkeling in een deel stimuleert de ontwikkeling van alle andere delen) of hun interactie met de omgeving.

Ontwikkeling is het parallele proces van groei van alle ‘lagen’ waaruit een persoonlijkheid of een organisatie is opgebouwd, in wisselwerking met de context. 

Waarom de ‘vrije vogel’?

Zonder uit te wijden over de filosofie van vrijheid, koestert Balabanova B.V. het diepe geloof dat ieder mens ‘vrijheid’ in zijn hart draagt. Zodra men deze in zichzelf heeft gevonden, zodra men de keuze heeft gemaakt om met respect voor de omgeving, vorm te geven aan het eigen pad (zowel individuen als organisaties), komt een immense hoeveelheid energie los in de vorm van inspiratie, motivatie, toewijding en daadkracht.  

Waarom een zwaluw als vertegenwoordiger van de vogels?

In veel culturen staat de zwaluw symbool voor ontwikkeling en groei. De zwaluw is de voorbode van de bloei van de natuur en geeft tevens aan dat er meer nodig is om een doel te bereiken dan energie alléén (Één zwaluw maakt nog geen zomer). Zonder toewijding is er geen overwinning!

…en als een zwaluw onder uw dak een nest maakt, dan is uw huis gezegend met geluk en voorspoed….zeggen de Chinezen.

Hieronder is de visie van Balabanova B.V. in het kort weergegeven met als symbool daarvan ons logo.