ALGEMENE INFORMATIE

Hier treft u belangrijke en handige informatie aan over:

  1. Informatie met betrekking tot afspraken met verzekeraars
  2. Informatie voor zelfstandig ondernemers
  3. Persoonsgebonden budget (PGB)
  4. Kwaliteitsstatuut 
  5. Privacy Verklaring
Ad. 1 Informatie met betrekking tot afspraken met verzekeraars

Daniella Balabanova is BIG regegistreerd, maar niet gecontracteerd. Een groot aantal verzekeraars vergoedt psychologische diensverlening vanuit de basisverzekering. Doordat Balabanova niet gecontracteerd is, gaat het om een gedeeltelijke vergoeding, die per verzekeraar en afhankelijk van het type verzekering die u heeft, kan verschillen. Voor meer informatie over uw concrete situatie verwijzen wij u naar uw verzekeraar. 

Ad. 2 Informatie voor zelfstandig ondernemers

In veel gevallen kan de coaching tbv zelfstandig ondernemers in aanmerking komen voor aftrek van de belasting als studiekosten ten behoeve van een beroep. Tevens is het mogelijk dat de kosten voor psychologische dienstverlening / personal counseling aftrekbaar zijn als buitengewone kosten bij ziekte. Voor meer informarie kunt u hier contact opnemen of kunt u de vraag neerleggen bij uw accountant of de belastingdienst.

Ad. 3 Persoonsgebonden Budget (PGB)

Wanneer u een persoonsgebonden budget ontvangt, kunt u dit besteden aan zorg zoals u dit zelf wenst. Coaching valt hier ook onder. 

Ad. 4 Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van Balabanova kunt u hier inzien: download (PDF)

Ad. 5 Privacy Verklaring

Per 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden. Om meer te weten te komen over hoe wij omgaan met uw gegevens kunt u onze privacy verklaring hier terug vinden. Heeft u vragen neem dan contact met ons op.