VISIE

Alles wat zich ontwikkelt, blijft leven!

Mensen, ondernemingen, organisaties, een cultuur, de maatschappij…

De kracht van een individu, ongeacht zijn functie, cultuur, maatschappelijke status of persoonlijke geschiedenis, zit in het (zelf)vertrouwen en de toewijding die hij kan opbrengen om zichzelf te ontwikkelen en toe te werken naar de realisatie van zijn dromen en doelen.

De kracht van een organisatie, haar prestaties, haar visie, haar bijdrage aan de maatschappij, haar innovatievermogen en haar uitstraling zijn het product van de persoonlijke kracht, discipline, waarden, motivatie, creativiteit en zelfbewustzijn van de (juiste) individuen die erbij werken!

De wens van Balabanova B.V. is dat mensen en organisaties ons weten te vinden omdat wij hen echt helpen hun eigen kracht te (her)vinden. Wij ondersteunen u om uw doelen en dromen te verwezenlijken!

Ontwikkeling is geen verplichting, maar een keuze!

Hiervoor zijn twee persoonlijke krachten nodig:’

Wilskracht en Geestkracht!

Wilskracht houdt in: doorzettings- en uithoudingsvermogen. Niemand kan u onder dwang iets geven, wat u zelf niet wilt. Ontwikkeling is afhankelijk van uw persoonlijke kenmerken, vermogens en vooral uw verlangen om zich te ontwikkelen.

Geestkracht is de kracht die nodig is om te accepteren dat een ander, een situatie of een gebeurtenis soms gewoon zijn, zoals ze zijn. Deze kracht komt aan de orde indien u tegen zaken aanloopt waar u niet voor kiest of die u niet kunt veranderen. Acceptatie is niet hetzelfde als zich erbij neerleggen! Het gaat juist over de ontwikkeling die u als individu of als organisatie meemaakt als gevolg van het doorleven van de situatie.

Wilskracht en geestkracht zijn twee belangrijke ingrediënten die het veranderingsvermogen bepalen, ofwel het vermogen om zich aan te passen en zich te ontwikkelen. Maar wanneer is het nodig om te veranderen? Indien het evenwicht voelbaar en ongewenst verstoort is!

Een mens wil het liefst gezond en gelukkig zijn. Een organisatie wil succesvol zijn.

Hoe algemeen deze twee dingen ook klinken, als je echt stil staat bij waar het uiteindelijk om draait, dan kom je bij deze zaken uit. Zodra een van deze drie factoren ten negatieve uit balans is, zoekt men naar herstel of verandering. Een organisatie bestaat uit mensen en zolang deze mensen het gevoel hebben gezond en gelukkig te zijn terwijl ze aan het werk zijn, zal de organisatie in staat zijn om successen te boeken, om te groeien en om stormen te doorstaan.

Alleen als iets echt waardevol is voor ons, zijn we bereid om ervoor te vechten!
Indien de mens in zijn functie geluk ervaart, voldoening ontvangt door wat hij doet en wie hij wordt terwijl hij werkt, indien hij het gevoel heeft dat hij zinvol bezig is en zijn toekomst zinvol is, zal hij bereid zijn om zich in te zetten voor het gemeenschappelijke doel van de organisatie of het team waar hij deel van uitmaakt.