TEAMCOACHING

Een team is een groep mensen met een gemeenschappelijk doel. Een sterk  team is meer dan dit! In een sterk team worden de krachten van de teamleden niet opgeteld bij elkaar, maar vermenigvuldigd met elkaar. Hierdoor ontstaat positieve coherentie, ofwel de krachten van de afzonderlijke leden stimuleren elkaar en vermenigvuldigen het resultaat. Een team kan ook negatief coherent zijn. Dan zorgen de krachten van de afzonderlijke teamleden ervoor dat ze elkaar dempen.

Dit is desastreus voor het gemeenschappelijke resultaat, voor het zelfvertrouwen en de prestaties van de afzonderlijke leden. Kortom, een team heeft een complexe dynamiek. Om deze dynamiek te kunnen beïnvloeden is het noodzakelijk dat teamleden zichzelf en elkaar kennen. Vervolgens is het essentieel om erachter te komen op welke gebieden ze elkaar positief of negatief beïnvloeden. Hierbij spelen persoonlijke waarden en normen een grote rol. Afgezet tegen de context van de organisatiewaarden, geven de teamwaarden aan wat het aandeel is van het team aan het organisatieresultaat (in bredere zin).

Teamcoaching richt zich op het zoeken naar de gemeenschappelijke patronen, waarden, denkwijzen, overtuigingen en gedrag om van daaruit de teamleden te helpen in hun individuele kracht te komen en elkaar op een positieve wijze te kunnen beïnvloeden. Teamcoaching probeert als het ware de coherentie van het team ten positieve te herstellen, te stimuleren en te bestendigen.

Een teamcoachingstraject is maatwerk. Voor vragen over teamcoaching of voor overleg over specifieke vragen rond uw team en de mogelijkheden voor een teamcoachingstraject, kunt u hier direct contact opnemen.