PROJECTTEAM BEGELEIDING

Een projectteam is een samengestelde groep mensen die tijdelijk aan hetzelfde doel werken, maar waarvan ieder teamlid tot een andere, eigen groep behoort. Hiermee wordt het ook duidelijk dat de krachten die zich binnen een projectteam afspelen soms nog prominenter en explicieter kunnen zijn dan de krachten binnen een ‘gewoon’ team.  

Balabanova B.V. kan waardevol voor u zijn zowel in de fase van opzetten van een projectteam, als ten behoeve van de begleiding ervan in tijden van ‘krachtigere winden’. Hierbij valt te denken aan het begeleiden van de projectleider middels coaching, het begeleiden van teamleden en het begeleiden van het hele projectteam tijdens hun zoektocht naar een beter evenwicht tussen de afzonderlijke belangen op de lange termijn en de gemeenschappelijke belangen op de korte of middenlange termijn.

Voor vrijblijvend contact of concrete vragen, bent u welkom om hier contact op te nemen.