TARIEVEN PARTICULIER

Onderstaande tarieven zijn een indicatie. Balabanova B.V. biedt diensten op maat aan en maakt op basis van een intakegesprek een voorstel op.

Personal counseling / Psychologische dienstverlening€ 110,-
Begeleiding door senior Gezondheidszorgpsycholoog per sessie van 1 uur Psychologische dienstverlening is vrijgesteld van BTW. Additionele diensten zoals talentanalyse worden wel belast met BTW.
NB: Het traject kan in aanmerking komen voor vergoeding door verzekeraars. De vergoeding is afhankelijk van uw verzekering. U dient de factuur na afloop van het gesprek te voldoen middels een pinbetaling. De factuur kunt u vervolgens bij uw verzekeraar indienen voor restitutie van datgene waar u recht op heeft conform uw afspraken met uw verzekeraar. Houdt u rekening ermee dat het eigen risico per 1 januari 2017 € 385,- bedraagt. Wat de totale eigen bijdrage is, hangt dus af van uw verzekering. Vraagt u bij uw verzekeraar na hoe het voor u persoonlijk uitpakt.