TARIEVEN PARTICULIER

Onderstaande tarieven zijn een indicatie. Balabanova B.V. biedt diensten op maat aan en maakt op basis van een intakegesprek een voorstel op.

Personal counseling / Psychologische dienstverlening€ 120,-

Begeleiding door senior Gezondheidszorgpsycholoog per sessie van 1 uur
Psychologische dienstverlening is vrijgesteld van BTW.
Additionele diensten zoals talentanalyse worden wel belast met BTW.

NB: Het traject kan in aanmerking komen voor vergoeding door verzekeraars. De vergoeding is afhankelijk van uw verzekering.

U dient de factuur na afloop van het gesprek te voldoen. De verzamelfactuur kunt u vervolgens bij uw verzekeraar indienen na afloop van het traject voor restitutie van datgene waar u recht op heeft conform uw afspraken met uw verzekeraar.

Houdt u rekening ermee dat u een eigen risico hebt. 

Wat de totale eigen bijdrage is, hangt dus af van uw verzekering. Vraagt u bij uw verzekeraar na hoe het voor u persoonlijk uitpakt.