EXECUTIVE- & MANAGEMENTCOACHING

Deze vorm van coaching biedt u als (top)leidinggevende een uitstekende gelegenheid om vanaf een afstand tot de dagelijkse, drukke, werkzaamheden te kijken naar de organisatie die u bestuurt of waarbinnen u leiding geeft, uw persoonlijk functioneren, de wijze waarop u prioriteiten stelt, uw persoonlijke en professionele wensen, uw visie en doelen ten opzichte van deze vande organisatie.

Via een persoonlijke, confronterende en opbouwende aanpak, krijgt u tijdens de coaching de gelegenheid om op een systematische wijze naar uw eigen stijl van leidinggeven te kijken. De holistische aanpak staat u toe om onbevooroordeeld te evalueren wat u wilt behouden en wat u graag zou willen ontwikkelen of veranderen aan uw manier van leidinggeven. Hierbij is de eerste stap het vergroten van uw inzicht in uw persoonlijkheid. Tevens worden uw keuzes en overwegingen uitgedaagd en wordt u in staat gesteld om uw blik op de praktijk in een breder perspectief te plaatsen.

Indien u een vrijblijvend intakegesprek wenst te plannen of meer informatie wilt over managementcoaching, dan kunt u hier contact opnemen.