INTERVISIE

Intervisie is collegiale uitwisseling van visie en ervaring op werkgerelateerde vraagstukken onder professionele begeleiding. Intervisie geeft u de kans om te reflecteren op de eigen denkwijze, communicatie en handelen ten opzichte van die van uw collega’s. Het is een eenvoudige en redelijk gestructureerde manier van intercollegiale professionalisering die erop gericht is om moeilijke casussen, ingewikkelde zaken of nieuwe ontwikkelingen in een kleine groep (4 tot 8 personen) te bespreken. Doelen van intervisie zijn onder meer:
  • Professionalisering
  • Vergroten van kennis en vaardigheden in een bepaalde functie/rol (“bij elkaar in de keuken kijken”)
  • Zelfvertrouwen versterken
  • Hulp bij het systematisch en gedisciplineerd aanpakken van emotiegevoelige vraagstukken
  • Betere onderlinge coördinatie van en overeenstemming tussen diverse betrokken disciplines/functies.
De intervisiebijeenkomsten duren tweenhalf tot drie uur en vinden een keer in de vier tot zes weken plaats. Voor meer informatie of het bespreken van specifieke vragen of mogelijkheden kunt u hier contact opnemen.