INDIVIDUELE COACHING

Een individueel coachingstraject is een unieke manier om uzelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Middels een traject dat op maat wordt opgesteld krijgt u de gelegenheid om met een ervaren coach op zoek te gaan naar antwoorden op uw vragen, werk- of privé gerelateerd.

Het doel van een coachingstraject is om u bewuster te laten worden van onder andere uw persoonlijke opvattingen, drijfveren en gedrag. Door u eigen kracht, struikelblokken en ambities helder voor ogen te krijgen, bent u beter in staat om wijze keuzes te maken en juiste stappen te zetten. Zowel persoonlijk als professioneel.

Het resultaat van een coachingstraject is een beter persoonlijk welbevinden, meer balans in het maken van keuzes of het nemen van besluiten, meer tevredenheid over en betere prestaties in werk en levenszaken.

Het traject bestaat gemiddeld uit zes sessies. Het intakegesprek is altijd vrijblijvend en wordt pas in rekening gebracht indien u beslist om het coachingstraject aan te gaan. Een talentanalyse maakt deel uit van het programma. Het traject wordt altijd afgesloten met een evaluatiegesprek.

Werkwijze: Balabanova werkt met heldere en transparante offertes. Na het intakegesprek (dat vrijblijvend is en niet in rekening wordt gebracht indien het coachingstraject geen doorgang vindt) wordt door de coach een schriftelijk voorstel gemaakt, waarin de duur, frequentie, doelen en investering duidelijk worden weergegeven. Pas na overeenstemming zal het traject in gang gezet worden. Wijzigingen in het traject worden altijd met betrokkene besproken.

Naast de individuele coaching in brede zin, waarvan de focus tijdens het intakegesprek wordt bepaald, biedt Balabanova ook specifieke diensten aan:

– Executive- & Managementcoaching

– Loopbaancoaching

– Personal counseling

Voor vrijblijvend contact of concrete vragen, bent u welkom om hier contact op te nemen.