Overzicht vergoedingen per verzekeraar 2012

Momenteel is Balabanova BV verzekeraars aan het raadplegen over de concrete vergoedingen.

Zodra de informatie beschikbaar is, zal hieronder een overzicht worden weergegeven.

Excuses voor het ongemak!

(Belangrijk: lees onderaan deze pagina!)

Naam verzekeraar

Vergoeding door verzekeraar per sessie[1]

Eigen bijdrage per gesprek[2]

Verzekeraar brengt

€ 20,- eigen bijdrage in rekening

Achmea

Avero

FBTO

Groene Land

Interpolis

OZF

PWZ

Zilveren Kruis

 

 

Ja

AGIS

 

 

Ja

AZIVO

 

 

Ja

CZ

Delta Lloyd

OHRA

 

 

Ja

Anderzorg

Menzis

 

 

Ja

De Friesland

 

 

Ja

MULTIZORG

ONVZ

(ONVZ, VVAA en PNO)

SALLAND

ASR

AEGON

Holland Zorg

De Amersfoortse

ENO

Energiek

 

 

Ja

UVIT

Cares Gouda

IZA

 IZA-Cura

IZZ

Trias

Unive

VGZ

 

 

Ja

AZVZ

Zorg en Zekerheid

OWM

 

 

Ja

[1] De duur van een standaard sessie is 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten voorbereiding en uitwerking.

[2]  Aanvullend tot het uurtarief van € 105,- per standaard sessie.

Belangrijk:

1. Voor vergoedingen komen uitsluitend klachten van psychische aard. Een schriftelijke doorverwijzing van de huisarts of bedrijfsarts is vereisd. Graag verzoeken wij u om hier tijdig zorg voor te dragen.

2. Wanneer u gebruik maakt van de vergoeding door de zorgverzekeraar, dan gaat dit ten koste van uw eigen risico.

3. De kosten voor de psychologische begeleiding dient u zelf te betalen. U kunt dit gemakkelijk pinnen na afloop van uw gesprek. Per sessie ontvangt u van uw psycholoog van Balabanova B.V. een factuur voor het door u betaalde bedrag. Deze factuur kunt u indienen bij u verzekeraar, waarna uw verzekeraar u dat deel van het consult vergoed, waar u recht op hebt afhankelijk van uw verzekering.

4. Verzekeraars vergoeden de basiszorg psychologische dienstverlening van Balabanova B.V., ofwel 5 standaard sessies. Indien u aanvullend verzekerd bent, kan de vergoeding oplopen tot 12 standaard sessies. Wij verzoeken u om voorafgaand aan uw afspraak met de psycholoog van Balabanova B.V. uw polis op na te slaan of uw zorverzekeraar te raadplegen.

5. De zorgverzekeraars kunnen informatie opvragen over het verloop van het traject en uw herstel. Balabanova B.V. levert hiervoor geanonimiseerde gegevens aan bij de zorgverzekeraars. 

6. Indien u een reeds gemaakte afspraak binnen 24 uur voorafgaand aan het gesprek afzegt, dan zijn we helaas genoodzaakt om het volledige bedrag van het gesprek bij u in rekening te brengen. 

Indien u een reeds gemaakte afspraak binnen 48 uur voorafgaand aan het gesprek afzegt, dan brengen we 50% van de kosten voor het gesprek bij u in rekening.

 

 

 
 
 

 

 

Copyright D. Balabanova - 2020 - Design: M68 Powered by: Riches IT bv